GERDA Botnia

Gerda Botnia är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt med fokus på äldres livsvillkor. Projektparter är Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Umeå universitet. Projektets huvudsyfte är att genom forskning och utveckling fördjupa den medicinska, vård- och omsorgsinriktade samt samhällsvetenskapliga kunskapen om vad ett gott åldrande och gott liv för äldre människor innebär. Inom ramen för projektets strävas även efter en permanent etablering av det regionalt kunskapsledande Resurscentrum GERDA. Avsikten är att skapa trygga förutsättningar för utveckling av Kvarkenregionens diversifierade äldrepolitiska strategier och i ett längre perspektiv att skapa förutsättningar för att bidra till förbättring av äldres livsvillkor, samt till en utveckling äldrevård och omsorg i Kvarkenregionen.

GERDA Botnia är finansierat av Interreg, Österbottens förbund, Umeå kommun och deltagande högskolor/universitet.

Klicka här för att läsa hela projektplanen

Metodrapport för enkätstudien 2005

Metodrapport för enkätstudien 2010