GERDA delprojekt

GERDA Botnia är indelat i flera delprojekt. De medverkande institutionerna och forskarna har ansvar för olika delprojekt enligt temata, kompetens och intresse.

Det tvärvetenskapliga samarbetet samt perspektivet finns med i och med att de forskarteam som arbetar med delprojekten har en tvärvetenskaplig sammansättning.