Att genom kunskapsutveckling bidra till utveckling av äldrevård och -omsorg på individens villkor

Delprojektet avser att genom kunskapsutveckling bidra till en utveckling av Kvarkenregionens äldrevård och -omsorg som utgår från individens villkor, d.v.s. en äldrevård och -omsorg som respekterar äldres behov av värdighet, delaktighet och hälsa. 

 
Syfte Institution Ansvarig forskare

Voices of those involved in elderlycare
Those receiving care
Those providing care
Violence in elderly care – a behavioural problem       
Voices of relatives to elderly in need of care

Omvårdnad

Björn Nygren
B-I Saveman
Sture Åström
Lena Alex

Att komma hem efter vård på sjukhus.
Patienters och personalens erfarenheter 

Geriatrik

Birgitta Olofsson

Kvalitet inom äldreomsorg i
Österbotten och Västerbotten

YH Novia
Geriatrik
Socialt arbete

Susanne Jungerstam