Etablering av Resurscentrum GERDA

Delprojektet avser etablering av Resurscentrym GERDA.

Syfte Institution Ansvarig forskare
Strategi utarbetas för permanent etablering tillsammans med kommuner och sjukvårdsdistrikt/ landsting  -                             Styrgruppen för Resurscentrum GERDA