Lokala, regionala och nationella strategier för ett gott aktivt liv för äldre

Delprojektet avser att medverka till utveckling av lokala, regionala och nationella strategier för "ett gott aktivt liv" för äldre personer.

Syfte  Institution Ansvarig forskare
Interventionsstudier i samarbete med primärvården och kommunens
äldreomsorg oavsett projektets specifika inriktning
     Arbetsterapi (+Novia)    Birgitta Bernspång