Undersöka inre hälsoresurser

Delprojektet avser utökad kunskap om hur inre hälsoresurser (inre styrka) utvecklas hos de äldre och vad som kan stärka och vad som kan försvaga hälsoresurser.

Syfte Institution Ansvarig forskare

En tvärsnittsstudie för att utröna vilka variabler som är relaterade till inre styrka

Omvårdnad, Novia

Berit Lundman

Att följa en grupp från 70 års ålder vart 5:e år för att studera hur (hälsoresurser) kan påverkas av sjukdom, funktionsnedsättningar, och viktiga livshändelser.

   

Utveckling av depression i relation till inre styrka

   

Analys av tidigare insamlat material gällande SOC, känsla av sammanhang

   

Positiv livshållning, LOS; life orientation scale
Material från pilottestningar av nytt instrument?

Köptjänst

Lisbeth Fagerström