Undersöka och belysa underliggande orsaker till onödigt lidande och onödiga kostnader i äldrevården

Delprojektet avser att undersöka, belysa och åtgärda styrande och ofta underliggande principer som dagens äldrevård och -omsorg präglas av och som medför onödigt lidande och även onödiga kostnader (sjukdomsfokusering, polyfarmaci, hospitalisering, professionell maktmissbruk/paternalism, ojämlikhet)

Syfte Institution              Ansvarig forskare
Challenges in care for elderly, maktstrukturer i vården Omvårdnad Sture Åström

Öka vårdkvaliteten för äldre höftfrakturopererade
(polyfarmaci, genus, malnutrition, återinläggningar, rehab mm)

Kartlägga medicinanvändningen hos äldre på svenska sidan
Medicinanvändning och polyfarmaci bland äldre hemmaboende  >85
Farmakologisk kunskap bland sjukskötare (Finland)

 

Geriatrik, YH Novia

 + experttjänst

Yngve Gustafson