Administrativa styrgruppen

Medlem Suppleant

Susanne Jungerstam,pol.dr, projektledare,
Yrkeshögskolan Novia, sociala området

Tony Pellfolk, med.dr, sjukskötare,
Yrkeshögskolan Novia, FoU

Yngve Gustafson, professor,
Umeå universitet, geriatrik

Birgitta Olofsson, med.dr, sjuksköterska,
Umeå universitet, geriatrik

Björn Nygren,med.dr, sjukskötare
Umeå universitet, omvårdnad

Berit Lundman, professor emerita,
Umeå universitet, omvårdnad

Gunborg Jakobsson, professor,
Åbo Akademi, socialpolitik

Mikael Nygård, pol.dr,
Åbo Akademi, socialpolitik

Birgitta Bernspång, professor,
Umeå universitet, arbetsterapi

Ingeborg Nilsson, med.dr, arbetsterapeut,
Umeå universitet, arbetsterapi

Fredrik Snellman, fil.dr,
Umeå universitet, socialt arbete

 

 

Dessutom kallas doktor i hälsovård, Lisbeth Fagerström, projektets administrativa sekreterare i Sverige och Finland samt representanter för finansiärerna som sakkunniga till den administrativa styrgruppen.