GERDA 2004-2007

Material från projektet GERDA -Gerontologisk Databas och Resurscentrum 2004-juli 2007.

Finansiärer var Interreg IIIA Kvarken Mittskandia ÖF, UMeå kommun, deltagande universitet och högskolor.