Styrgruppen Resurscentrum GERDA

Medlemmar i Sverige

Yngve Gustafson Geriatrik, Umeå Universitet
Birgitta Bernspång Arbetsterapi, Umeå Universitet
Björn Nygren Omvårdnad, Umeå Universitet
Birgitta Olofsson Geriatrik, Umeå Universitet
Martin Gustafson Projektsamordnare Sverige, Umeå Universitet
Ingeborg Nilsson Arbetsterapi, Umeå Universitet
Mats Brännström Sjukvårdschef, Umeå Universitessjukhus
Pia Friberg Medicinsk ansvarig sjukskötare, Umeå kommun

 

Medlemmar i Finland

Susanne Jungerstam Projektledare, Yrkeshögskolan Novia
Gunborg Jakobsson Socialpolitik, Åbo Akademi
Lisbeth Fagerström Professor, sakkunnig
Sirkku Säätelä Projektkoordinator, Yrkeshögskolan Novia
Ann-Sofie Smeds- Nylund Projektchef, Äldrecentrum Österbotten
Håkan Nordman Ordf. kommunfulllmäktige Vasa
Gunilla Bertell Äldreomsorgschef, Korsholm
Torolf Fröjdö Ordf. österbottniska distriktet, Svenska pensionärsförbundet
Raimo Isoaho Ledande läkare, Malax-Korsnäs HVC