Äldrekonferens i Norr 23-24.3.2010

Den goda äldrevården - med kvalitet i fokus

Geriatriskt Centrum i Umeå inbjuder ännu en gång till en spännande konferens där äldrevårdens hetaste frågor kommer att beröras. Dålig kvalitet i vård och omsorg har visats leda till kraftigt ökade samhällskostnader. Bättre kvalitet i vård och omsorg av äldre människor är en nyckelfråga för framtiden och förhoppningsvis den viktigaste valfrågan 2010.

Ta del av aktuell forskning som både kan förbättra kvaliteten och minska kostnaderna. Lyssna och ställ frågor till politiker från regeringsalliansen och från oppositionen.

Anmälan görs på Umeå Congress hemsida.

                              Preliminärt program 23 mars:
Moderator: Gösta Bucht och Yngve Gustafson
09.00-10.00       Fika och registrering
10.00-10.15 Yngve Gustafson Presentation av GERDA-dagen
10.15- 10.50 Barbro Westerholm riksdagsledamot, fd ordförande i SPF, fd generaldirektör för Socialstyrelsen, professor, inleder konferensen under rubriken ”Att leva livet - hela livet!”
11.00-11.35 Mats Thorslund Professor i Socialgerontologi, ”Vården och omsorgen av de äldre – igår, idag och i morgon”
11.45-11.50 Pausgympa
11.50-12.05 Fredrik Snellman ”Ålderism - ögonblicksbilder av ålderskodning i människors vardagliga liv”
12.10-12.30 Berit Lundman ”Det goda åldrandet”
12.35-13.45 LUNCH
13.45-14.00 Ingeborg Nilsson ”Dimensioner av aktivitet bland de allra äldsta”
14.05-14.20 Pia Hedberg ”Depression i relation till livsmening hos de allra äldsta”
14.25-14.40 Lena Molander ”Blodtryck och blodtrycksbehandling hos de mycket gamla”
14.45-15.00 Sirkku Säätelä ”Om äldres livsvillkor i Västerbotten enligt Gerda enkäten"
15.05-15.35 FIKA
15.35-15.50 Jon Brännström ”Könsskillnader i läkemedelsbehandling av mycket gamla människor”
15.55-16.10 Mia Conradsson ”Kan fysisk träning påverka depression hos äldre personer?”
16.15-16.30 Birgitta Olofsson ”Delirium bland de allra äldsta”
16.30-17.00 Yngve Gustafson frågor till forskarna
19.00 Gemensam middag
 

 

  Preliminärt program 24 mars:
09.00-09.35 Ylva Johansson vice ordf i Socialustskottet (Soc)
09.45-10.10 Yngve Gustafson ”Läkemedelsbehandling till äldre, mer skada än nytta?”
10.15-10.45 FIKA
10.45-11.10 P O Sandman ”Omvårdnad av personer med demenssjukdom utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet”
11.15-11.50 Gösta Bucht ”Diagnostik och läkemedelsbehandling av personer med demenssjukdom utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet”
11.55-12.10 Stig Karlsson ”Trygg och säker vård för personer med demenssjukdom”
12.15-13.30 LUNCH
13.30-13.45 Erik Rosendahl ”Träning av personer med demens?”
13.50-14.05 Michael Stenvall ”Framgångsrik rehabilitering efter höftfraktur hos personer med demenssjukdom”
14.10-14.40 Lillemor Lundin-Olsson ”Att förebygga fall – en viktig uppgift”
14.45-15.15 FIKA
15.15-15.30 Ulrica Bergström ”Fragilitetsfrakturer”
15.35-15.50 Maine Carlsson ”God nutrition – en förutsättning för god vård”
15.55-16.10 Peter Nordström ”Är viktbärande aktivitet nödvändigt för att maximera fettförbränning?”
16.15-16.45 Yngve Gustafson – frågor till forskarna!