GERDA konferens i Vasa

Värdighet, Delaktighet och Hälsa för Äldre i Kvarkenregionen 6.10.2010 kl. 9-16 

Arrangör: GERDA Botnia projektet
Plats: Åbo Akademi, Akademill, Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa

8.30-9.00

Registrering och möjlighet att köpa matkuponger

9.00- 9.05

Välkomsthälsning. Birgitta Forsström, FoU- chef, prorektor, YH Novia

9.05-9.20

GERDA Botnia projektet. Susanne Jungerstam, PD, projektledare, YH Novia

9.20- 9.35

Återkommande urinvägsinfektioner påverkar äldre kvinnors upplevelse av hälsa. (pdf) Irene Eriksson, sjukskötare, doktorand, Umeå Universitet.

9.35-9.50

God nutrition – en förutsättning för god vård. (pdf) Maine Carlsson, näringsterapeut, doktorand, Umeå Universitet

 9.50-10.05

Kaffepaus

10.05-10.20            

Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos äldre människor. Mia Conradsson, sjukgymnast, doktorand, Umeå Universitet

10.20-10.40

Inre styrka och sårbarhet hos äldre kvinnor – ett salutogent perspektiv. (pdf) Erika Johansson , sjukskötare, doktorand, Umeå Universitet

10.40-11.30

Läkemedelsbehandling till äldre, mer skada än nytta? (pdf) Yngve Gustafson, professor, Umeå Universitet

11.30-12.15

Det goda åldrandet. Björn Nygren, MD, bitr. prefekt, Umeå Universitet

12.15-13.15

Lunch med kaffe

13.15-13.45

Trygghet och positiv livshållning – äldres inre hälsoresurser. Lisbeth Fagerström, professor, Högskolan i Buskerud, Norge

13.45-14.15

Fysiska begränsningsåtgärder och fall bland personer med demensjukdom. Tony Pellfolk, sjukskötare, MD, YH Novia

14.15-14.45

Socialt kapital och hälsa. Fredrica Nyqvist, PD, forskare, Åbo Akademi

14.45-15.15

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro.  (pdf) Fredrik Snellman, FD, forskare, Umeå Universitet

15.15-16.00

Avslutande diskussion med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna